ELEMENTI SKUPA

1 / 5

Ako je A skup svih slova abecede, je li slovo B element tog skupa?

2 / 5

Ako je P skup povrća, je li jabuka element tog skupa?

3 / 5

Ako je S skup povrća, je li blitva element tog skupa?

4 / 5

Maja je za doručak pojela krišku kruha sa kiririki maslacom i medom. Ako je D skup hrane koju je Maja pojela za doručak, je li banana u skupu D?

5 / 5

Ako je G skup godišnjih doba, je li jesen element tog skupa?

Tvoj rezultat je:

Izlaz