SKUPOVI

Georg Cantor, koji je utemeljio teoriju skupova je rekao da je skup mnoštvo koje čini cjelinu. Osnovne dijelove koji čine neki skup zovemo elementima toga skupa. Skupove možemo prikazivati vizualno pomoću dijagrama, ali mogu se zadati nabrajanjem svakog elementa skupa u vitičastim zagradama. Tako skup S koji se sastoji od brojeva 1, 2 i 5 možemo prikazati vizualno ili napisati S={1,2,5}. Vidimo da je 1 element tog skupa, ali 3 nije.