OPERACIJA “SKUP”

Kao što ste mogli primijetiti Cantor i Nula su jako dobri prijatelji. Još jedan Nulin dobar prijatelj je Jedinica. Kad se oni nađu omiljena tema su im likovi i razmjena istih. Tako je jedan dan Nula na druženje došao s ovim likovima u džepu. 

Nula zna da za razmjenu s Jedinicom u obzir dolaze plavi likovi i trokuti, dok Cantor voli jedino crvene likove. Budući da Nula ne voli crvenu boju odlučio je da će Cantoru dati sve svoje crvene likove, odnosno skup C.  Za skupove P i T ipak je morao malo razmisliti jer htio ostaviti plavi trokut za sebe-to mu je omiljen lik.

 

Unija Skupova

Kada bi Nula Jedinici dao sve elemente iz skupa P i sve iz skupa T, odnosno UNIJU ta dva skupa,  onda bi mu dao sve elemente sa slike koji se nalaze na sivoj podlozi. 

Unija skupova A i B, u oznaci A ∪ B, je skup koji sadržava sve elemente iz A i sve elemenata iz B.

To mu nije odgovaralo jer bi tako izgubio svoj omiljeni plavi trokut.  

Presjek Skupova

Kad bi mu dao sve elemente koji se nalaze i u skupu P i u skupu T, odnosno u PRESJEKU ta dva skupa, onda bi dao sve elemente sa slike koji se nalaze na narančastoj podlozi.

Presjek skupova A i B, u oznaci A ∩ B, je skup koji sadržava sve elemente koji se nalaze i u skupu A i u skupu B.

To mu isto nije odgovaralo jer se u presjeku nalazi samo jedan element-plavi trokut.  

Razlika Skupova

Kad bi mu dao sve elemente koji se nalaze u skupu P, ali ne i u skupu T, odnosno u RAZLICI SKUPOVA P i T, onda bi dao sve elemente sa slike koji se nalaze na crvenoj podlozi. Kad bi mu dao sve elemente koji se nalaze u skupu T, ali ne i u skupu P, odnosno u razlici T i P, onda bi dao sve elemente sa slike koji se nalaze na narančastoj podlozi.

Razlika skupova A i B, u oznaci A\B, je je skup koji se dobije tako da se iz skupa A maknu svi elementi koji su i u skupu B.

Nuli se ova razlika najviše svidjela jer mu je omogućila da plavi trokut ostane kod njega i odlučio je pokloniti Jedinici skup P/T.

Sad je došlo vrijeme za kviz, a nakon toga idemo do skupova N i N0.