PUTOKAZ

Nula je danima lutao u potrazi za svojim mjestom i odjednom je naletio na putokaz. Odlučio je skrenuti lijevo za Džemograd. Tri, dva, jedan,  skoči sad jer idemo u Džemograd!