VILL
PRESJEK 

Villa Presjek je mala kuća u kojoj se izvodi operacija presjek nad skupovima. 

Presjek skupova A i B, u oznaci A ∩ B, je skup koji sadržava sve elemente koji se nalaze i u skupu A i u skupu B.

U nju ulaze skupovi koji žele naći zajedničke elemente i iz Ville izlaze kao skup koji se sastoji od svih zajedničkih elemenata ulaznih skupova. Jučer su u toj Villi presjek tražili skupovi A={ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak} i B={petak, subota, nedjelja} i iz Ville je izašao njihov presjek, skup A∩B={petak} jer skupovi A i B imaju jedan zajednički element-petak.