VILL
RA
ZLIKA

U Villa Razlika se izvode operacije razlika nad skupovima.

Razlika skupova A i B, u oznaci A-B, je je skup koji se dobije tako da se iz skupa A maknu svi elementi koji su i u skupu B.

U Villu Razlika ulaze skupovi A i B kada skup A želi odbaciti sve svoje elemente koji se nalaze i u skupu B. Ako bi u tu Villu ušli skupovi A={1,2,3} i B={3,4,5,6} i kad bi A odbacio sve svoje elemente koji se nalaze i u skupu B nastao bi skup A-B={1,2}.