VILLUNIJ

Villa Unija je jedna lijepa stara građevina u kojoj se izvodi operacija unija nad skupovima. 

Unija skupova A i B, u oznaci A ∪ B, je skup koji sadržava sve elemente iz A i sve elemenata iz B.

U nju ulaze skupovi koji se žele spojiti tako da iz Ville izađu kao novi skup koji sadržava sve elemente ulaznih skupova. Baš trenutno u tu villu ulaze skupovi A={1,2,3} i B={3,4,5,6} i kad se napravi njihova unija, nastat će skup A∪B={1,2,3,4,5,6}.